Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Opłaty za przedszkole i stołówkę

Kwota za obiady - szkoła

Grudzień 2018 r.

 

Kod na liście stołówkowej Ilość dni Ilość odpisów Kwota do wpłaty
S1. 15 0 45,00 zł
S2. 15 5 30,00 zł
S3. 15 3 36,00 zł
S4. 15 0 45,00 zł
S5. 15 0 45,00 zł
S6.      
S7. 15 4 33,00 zł
S8. 15 0 45,00 zł
S9. 15 0 45,00 zł
S10.      
S11.      
S12. 15 0 45,00 zł
S13. 15 0 45,00 zł
S14. 15 0 45,00 zł
S15. 15 0 45,00 zł
S16. 15 0 45,00 zł
S17. 15 2 39,00 zł
S18. 15 4 33,00 zł
S19. 15 0 45,00 zł
S20. 15 0 45,00 zł
S21. 15 0 45,00 zł
S22. 15 0 45,00 zł
S23. 15 0 45,00 zł
S24. 15 0 45,00 zł
S25. 15 5 30,00 zł
S26. 15 0 45,00 zł
S27. 15 0 45,00 zł
S28. 15 0 45,00 zł
S29. 15 2 39,00 zł
S30. 15 0 45,00 zł
S31. 15 8 21,00 zł
S32. 15 0 45,00 zł
S33. 15 0 45,00 zł
S34. 15 0 45,00 zł
S35. 15 0 45,00 zł
S36. 15 2 39,00 zł
S37. 15 0 45,00 zł
S38. 15 15 0,00 zł
S39. 15 3 36,00 zł
S40. 15 6 27,00 zł
S41. 15 0 45,00 zł
S42. 15 0 45,00 zł
S43. 15 0 45,00 zł
S44. 15 0 45,00 zł
S45. 15 2 39,00 zł
S46. 15 0 45,00 zł
S47. 15 0 45,00 zł
S48. 15 0 45,00 zł
S49. 15 0 45,00 zł
S50. 15 0 45,00 zł
S51. 15 2 39,00 zł
S52. 15 3 36,00 zł
S53. 15 3 36,00 zł
S54. 15 0 45,00 zł
S55. 15 10 15,00 zł
S56. 15 0 45,00 zł
S57. 15 0 45,00 zł
S58. 15 9 18,00 zł
S59. 15 3 36,00 zł
S60. 15 0 45,00 zł
S61. 15 0 45,00 zł
S62. 15 0 45,00 zł
S63. 15 0 45,00 zł
S64. 15 0 45,00 zł
S65. 15 5 30,00 zł
S66. 15 2 39,00 zł
S67. 15 1 42,00 zł
S68. 15 3 36,00 zł
S69. 15 1 42,00 zł
S70. 15 1 42,00 zł
S71. 15 1 42,00 zł
S72. 15 2 39,00 zł
S73.      
S74. 15 2 39,00 zł
S75. 15 6 27,00 zł
S76. 15 1 42,00 zł
S77. 15 3 36,00 zł
S78. 15 3 36,00 zł
S79. 15 11 12,00 zł
S80. 15 1 42,00 zł
S81. 15 2 39,00 zł
S82. 15 2 39,00 zł
S83. 15 4 33,00 zł
S84. 15 1 42,00 zł
S85. 15 3 36,00 zł
S86. 15 4 33,00 zł
S87. 15 1 42,00 zł
S88. 15 5 30,00 zł
S89. 15 6 27,00 zł
S90. 15 1 42,00 zł
S91. 15 1 42,00 zł
S92. 15 1 42,00 zł
S93. 15 1 42,00 zł
S94. 15 1 42,00 zł
S95. 15 1 42,00 zł
S96. 15 2 39,00 zł
S97. 15 1 42,00 zł
S98. 15 1 42,00 zł
S99. 15 1 42,00 zł
S100. 15 3 36,00 zł
S101. 15 3 36,00 zł
S102. 15 4 33,00 zł
S103. 15 1 42,00 zł
S104. 15 1 42,00 zł
S105. 15 1 42,00 zł
S106. 15 1 42,00 zł
S107. 15 1 42,00 zł
S108. 15 2 39,00 zł
S109. 15 1 42,00 zł
S110. 15 2 39,00 zł
S111. 15 2 39,00 zł
S112. 15 2 39,00 zł
S113. 15 2 39,00 zł
S114. 15 3 36,00 zł
S115. 15 2 39,00 zł
S116. 15 2 39,00 zł
S117. 15 2 39,00 zł
S118. 15 4 33,00 zł
S119. 15 2 39,00 zł
S120. 15 3 36,00 zł
S121. 15 2 39,00 zł
S122. 15 2 39,00 zł
S123. 15 15 0,00 zł
S124. 15 2 39,00 zł
S125. 15 5 30,00 zł
S126. 15 4 33,00 zł
S127. 15 2 39,00 zł
S128. 15 3 36,00 zł
S129. 15 4 33,00 zł
S130. 15 3 36,00 zł
S131. 15 6 27,00 zł
S132. 15 2 39,00 zł
S133. 15 5 30,00 zł
S134.      
S135. 15 3 36,00 zł
S136. 15 2 39,00 zł
S137. 15 4 33,00 zł
S138. 15 5 30,00 zł
S139. 15 2 39,00 zł
S140. 15 2 39,00 zł
S141. 15 3 36,00 zł
S142. 15 3 36,00 zł
S143. 15 4 33,00 zł
S144. 15 2 39,00 zł
S145. 15 2 39,00 zł
S146. 15 2 39,00 zł
S147.      
S148. 15 2 39,00 zł
S149. 15 2 39,00 zł
S150. 15 2 39,00 zł
S151. 15 6 27,00 zł
S152. 15 2 39,00 zł
S153. 15 2 39,00 zł
S154. 15 2 39,00 zł
S155. 15 7 24,00 zł
S156. 15 2 39,00 zł
S157. 15 6 27,00 zł
S158. 15 2 39,00 zł
S159. 15 2 39,00 zł
S160. 15 3 36,00 zł
S161. 15 4 33,00 zł
S162. 15 3 36,00 zł
S163. 15 2 39,00 zł
S164. 15 2 39,00 zł
S165. 15 2 39,00 zł
S166. 15 2 39,00 zł
S167. 15 3 36,00 zł
S168. 15 3 36,00 zł
S169. 15 2 39,00 zł
S170. 15 7 24,00 zł
S171. 15 2 39,00 zł
S172. 15 3 36,00 zł
S173. 15 2 39,00 zł
S174. 15 2 39,00 zł
S175. 15 4 33,00 zł
S176. 15 2 39,00 zł
S177. 15 2 39,00 zł
S178. 15 1 42,00 zł
S179. 15 4 33,00 zł
S180. 2 0 6,00 zł
S181. 15 2 39,00 zł
S182. 15 0 45,00 zł
S183. 15 1 42,00 zł
S184. 15 1 42,00 zł

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.