Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Pozostałe komunikaty


Zwracam się z apelem do rodziców o bezpieczne poruszanie się samochodami na terenie placówki. Wielokrotnie otrzymuję sygnały o niedostosowaniu właściwej prędkości samochodów na terenie szkolnym. Zwracam uwagę, że dla wygody rodziców wjazdy nie są zamykane. Obiekt z zewnątrz jest monitorowany i bez trudu takie praktyki są do wychwycenia. Proszę o zrozumienie mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich.

dyrektor Zespołu Szkół


Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów poza wyznaczonym miejscem (przy wejściu).

W czasie przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz schodzenia do szatni – szczególne przypadki należy zgłosić  nauczycielowi.


Rada Rodziców Szkoły informuje o możliwości dokonywania wpłat na konto bankowe - WIĘCEJ.


Na terenie szkoły prowadzona jest ciągła zbiórka makulatury, zużytych baterii oraz nakrętek.


Terminy dni wolnych od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym zawarte są w ramowym kalendarzu.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Galeria zdjęć