Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

podmioty zewnętrzne

 

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Krzemienicy
(rok szkolny 2017/2018 - I półrocze)

 

Rodzaj zajęć dodatkowych

Odbiorcy

Termin

Godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

Indywidualne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

1bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Bem Bożena

Kółko eksperymentalne

4aSP

4bSP

raz w miesiącu

-

Bielec Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii

GIM

wg potrzeb

-

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z biologii i chemii

3aG

3bG

od stycznia 2018

-

Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

wtorek

(od listopada)

7.10 – 7.55

Bielecka Katarzyna

Kółko matematyczno - statystyczne

2G

środa

13.35 – 14.20

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

GIM

do ustalenia

7.00 – 7.55

Bobowska Agnieszka

Zimowisko

SP

29.01-2.02.

2018

8.00 – 14.00

Chrzan Renata

Dyskusyjny klub książki

SP/GIM

wg ustaleń

-

Klub małych matematyków

3aSP

poniedziałek

12.45 – 13.30

Giża Renata

Kółko plastyczno - muzyczne

3aSP

3bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3aSP

wtorek

12.45 – 13.30

Zajęcia sportowe - turystyczne

SP/GIM

wg harmonogramu

-

Jakubowicz Łukasz

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

1aSP

poniedziałek

czwartek

11.45 – 12.30

11.45 – 12.30

Kontek Agata

Zajęcia z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

środa (co drugi tydzień)

7.05 – 7.50

Kraśnicka Ewelina

Samorząd uczniowski

SP/GIM

wg ustaleń

-

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

piątek (co drugi tydzień)

7.10 – 7.55

Kuśtra Anna

Kółko z języka angielskiego przygotowujące do konkursów

SP

GIM

wg potrzeb

7.10 – 7.55

Zajęcia integrujące zespół klasowy

3bG

wg potrzeb

-

Edukacja regionalna

5SP

6SP

środa

13.35 - 14.20

Lalicka Agnieszka

SKS dziewczęta

6SP

7SP

piątek (co drugi tydzień)

14.30 – 16.00

Lech Małgorzata

Indywidualne zajęcia wyrównawcze

SP

wg ustaleń

-

Zimowisko

SP

29.01-2.02.

2018

8.00 – 14.00

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3bSP

piątek

11.45 – 12.30

Lęcznar Zofia

Zabawy dydaktyczne

3bSP

środa

12.45 – 13.30

Kółko matematyczne

3bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

6SP

czwartek

7.15 – 7.55

Nycz Agnieszka

4bSP

piątek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

7bSP

piątek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Zajęcia z fizyki przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

środa (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Zajęcia integrujące zespół klasowy

4bSP

wg potrzeb

-

SKS

SP

wtorek

14.30 – 15.20

Pawełek Wojciech

GIM

piątek (co drugi tydzień)

14.30 – 15.20

SKS

GIM

(dz)

środa

14.25 – 16.00

Rejman Grzegorz

GIM

chłopcy

poniedziałek

15.10 – 16.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

5SP

6SP

czwartek (co drugi tydzień)

7.10 – 7.55

Sergiew Magdalena

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do konkursów

SP

wg potrzeb

-

Zajęcia integrujące z klasą

6SP

wg potrzeb

-

Zespół wokalny

SP

GIM

wg potrzeb

-

Sierżęga Ewa

Kółko matematyczne

2SP

czwartek

11.45 – 12.30

Szczęch Ewa

Indywidualne zajęcia wyrównawcze

2SP

poniedziałek

12.45 – 13.30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2SP

wtorek

12.45 – 13.30

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2SP

piątek

11.45 – 12.30

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

poniedziałek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Woś Dorota

Koło Humanistów

GIM

wg potrzeb

-

Klub o ciekawej książce

SP

GIM

wg potrzeb

-

Zajęcia integracyjne z klasą

2G

wg potrzeb

-

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

5SP

6SP

środa (co drugi tydzień)

13.35 – 14.20

Wróbel Katarzyna

English Club

5SP

6SP

raz w miesiącu

-

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Galeria zdjęć