Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Filmiki szkolne i przedszkolne

 

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.

100-lecie Odzyskania Niepodległości

9 listopada 2018 r.


ROK SZKOLNY 2017/2018

26 stycznia 2018

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

20 stycznia 2018

Bal Karnawałowy

4 grudnia 2017

Koncert "Wyrwani z Niewoli"

10 listopada 2017

Święto Odzyskania Niepodległości

(2)

10 listopada 2017

Święto Odzyskania Niepodległości

(1)

4 października 2017

Dzień Papieski


ROK SZKOLNY 2016/2017

22 czerwca 2017

Pożegnanie absolwentów

21 marca 2017

witamy wiosnę

8 marca 2017

Dzień Kobiet

(3)

8 marca 2017

Dzień Kobiet

(2)

8 marca 2017

Dzień Kobiet

(1)

13 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(9)

13 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(8)

13 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(7)

13 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(6)

12 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(5)

12 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(4)

12 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(3)

12 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(2)

12 stycznia 2017

Dzień Babci i Dziadzia

w przedszkolu

(1)

15 grudnia 2016 r.

Koncert "Wyrwani z Niewoli"

(2)

15 grudnia 2016 r.

Koncert "Wyrwani z Niewoli"

(1)

3 listopada 2016

Wizyta Księdza Biskupa

(3)

3 listopada 2016

Wizyta Księdza Biskupa

(2)

3 listopada 2016

Wizyta Księdza Biskupa

(1)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(6)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(5)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(4)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(3)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(2)

29 listopada 2016

Bal Wszystkich Świętych

(1)


ROK SZKOLNY 2015/2016

17 czerwca 2016

Zakończenie klasy 3

24 maja 2016

Dzień Mamy i Taty

w przedszkolu

(2)

24 maja 2016

Dzień Mamy i Taty

w przedszkolu

(1)

styczneń 2016

Na nartach


ROK SZKOLNY 2014/2015

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(8)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(7)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(6)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(5)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(4)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(3)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(2)

13 - 14 października 2014

125 - lecie szkolnictwa

w Krzemienicy

(1)


ROK SZKOLNY 2013/2014

15 czerwca 2014

Piknik rodzinny


ROK SZKOLNY 2012/2013

Pożegnanie absolwentów

czerwiec 2013

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.