• Dzień w przedszkolu

   •  

     

    Ciekawe i pracowite jest życie przedszkolaka. Dzień wypełniony po brzegi. Mnóstwo wrażeń, przeżyć. Kto nie wierzy - niech poczyta.

    Zapraszamy!

    W przedszkolu dzieci podlegają określonemu rytmowi dnia - rutyna i powtarzalność określonych czynności wpływają pozytywnie na rozwój dziecka. „Ramowy rozkład dnia” obowiązuje od rozpoczęcia pracy przedszkola aż do jego zamknięcia, a rytm dnia wyznaczają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

     

    Przed śniadaniem

    Dzieci przychodzą do przedszkola w różnym czasie - niektóre już o 6.30, inne przed 8.00 – w zależności od tego, jak pracują ich rodzice. W tym czasie mogą bawić się same w „kącikach tematycznych” (np. w kąciku konstrukcyjnym, samochodowym, kąciku lalek, w „domku”, „w kuchni”) lub w grupie, w zależności od własnej inwencji, ale zawsze pod czujnym okiem wychowawcy.

    Śniadanie poprzedzają ćwiczenia poranne - dzieci gimnastykują się, wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne, takie jak np. rozciąganie, skłony, wymachy. Starsze grupy wykonują dodatkowo ćwiczenia grafomotoryczne – rozwijając przy tym sprawność ręki.

    Po zajęciach ruchowych dzieci przygotowują się do śniadania - myją ręce w łazience i przechodzą na stołówkę, gdzie zajmują miejsca przy wyznaczonych stołach. Starsze dzieci pełnią dyżury w czasie posiłków i pomagają wychowawczyniom w roznoszeniu zastawy. Śniadanie trwa około pół godziny. Dzieci w przedszkolu potrafią jeść samodzielnie, nie znaczy to jednak, że w ogóle nie potrzebują pomocy. Czasem rozleje się herbata, czasem na podłogę spadnie widelec albo łyżka, a na spodnie wyleje się zupa mleczna. Nauczycielki oraz panie z obsługi pomagają dzieciom przy posiłkach, w razie potrzeby przebierają ubrudzone spodnie i koszulki. Kiedy śniadanie się kończy, dzieci wracają do swoich sal. Starsze grupy po śniadaniu idą do łazienki i myją zęby.

    Przed obiadem

    Po śniadaniu pełne energii dzieci rozpoczynają zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez nauczyciela (jest to tzw. „zintegrowana działalność edukacyjna”, która jest prowadzona na podstawie podstawy programowej na przemian z zajęciami ruchowymi. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę! Do zajęć edukacyjnych należą: zajęcia plastyczne, muzyczne, słuchanie opowiadań i wierszyków, omawianie historyjek obrazkowych. Aby dzieci się nie nudziły, zarówno zajęcia edukacyjne, jak i ruchowe, trwają około pół godziny w grupach młodszych i około 75 minut w grupach starszych.

    Po zajęciach zorganizowanych, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych według ustalonego harmonogramu. Do zajęć dodatkowych należą:

    • religia (mająca charakter dydaktyczno – wychowawczy)
    • język angielski (w grupach starszych, mający charakter dydaktyczno – wychowawczy);
    • rytmika (ćwiczeniamuzyczno - ruchowe z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajanie z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją przy muzyce);
    • ćwiczenia gimnastyczne (rozwijające aktywność fizyczną dzieci, wdrażające do aktywnego i zdrowego stylu życia. W grupach starszych dodatkowo przygotowujące do nauki w szkole poprzez wykonywanie ćwiczeń w strojach gimnastycznych).

    Po zajęciach edukacyjnych, dzieci bawią się, dla przeciwwagi, w ruchu. Jeśli pogoda na to pozwala gry i zabawy sportowe odbywają się w przedszkolnym ogrodzie. Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju dzieci. W tym czasie przedszkolaki bawią się pod okiem nauczyciela, ale swobodnie - według własnej inwencji (co oznacza, że nie są to zajęcia kierowane przez nauczyciela).

    Przed obiadem nauczyciele organizują również spacery po najbliższej okolicy, wycieczki i  zabawy w ogrodzie. Po powrocie do przedszkola, dzieci przebierają się, myją ręce i przygotowują się do obiadu. Podobnie jak przy śniadaniu, dzieci idą na stołówkę i  starają się samodzielnie jeść. Obiad trwa około pół godziny.

     

    Po obiedzie

    Po zakończeniu obiadu dzieci udają się na odpoczynek poobiedni. Dla młodszych dzieci oznacza to „leżakowanie”. Czemu służy leżakowanie? Choć część dzieci za nim nie przepada, jest jednak niezbędne dla ich dobrego samopoczucia. Bez poobiedniej drzemki maluchy nie byłyby wypoczęte w dalszej części dnia. Leżakowanie trwa 1 godzinę i 45 minut. Starsze dzieci po obiedzie również odpoczywają, np. leżąc na dywanie i słuchając muzyki relaksacyjnej, poważnej lub bajek. Odpoczynek w grupach starszych trwa około 10 minut, a następnie dzieci utrwalają wiadomości zdobyte na zajęciach, biorą udział w zabawach grupowych oraz swobodnych. Dla nauczyciela jest to czas poświęcany na obserwację dzieci, prowadzenie zajęć wyrównawczych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach (w zajęciach wyrównawczych biorą udział dzieci, które mają kłopoty z nauką - zajęcia są przygotowane pod kątem konkretnych trudności, jakie wykazują dzieci. Są to ćwiczenia manualne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie liter i cyfr).Następnie przychodzi czas na podwieczorek. Młodsze grupy dzieci jedzą podwieczorek w sali, natomiast starsze grupy idą na stołówkę szkolną. Podwieczorek jest krótszy niż śniadanie i obiad, ale tak jak przy śniadaniu i obiedzie, tak i tu obowiązują dzieci dyżury.

    Po podwieczorku dzieci mają czas na zabawę swobodną(według własnych pomysłów) lub biorą udział w grach i zabawach organizowanych przez nauczycielki. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci bawią się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

     

    Do widzenia i do jutra

    Pierwsze dzieci wychodzą do domu o godzinie 12.30 (5 - godzinny pobyt w przedszkolu to tzw. podstawa programowa). Później dzieci rozchodzą się do domów w zależności od liczby godzin, na które pozostawiają je w przedszkolu rodzice. Następnego dnia, od godziny 6.30, dzieci zaczynają się schodzić do przedszkola…

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Krzemienicy
   • poczta@szkola.krzemienica.pl
   • 17 224 73 70, 17 771 58 33 - przedszkole, intendentka
   • Krzemienica 631, 37-127 Krzemienica
 • Galeria zdjęć

  • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
  • Dzień Chłopaka 2019
  • Otwarcie miasteczka ruchu drogowego
  • Spotkanie z Panem Policjantem w klasach I-III
  • 38 Powiatowy Rajd Rowerowy
  • Audycja Szkoły Muzycznej Yamaha
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  • Szkolnictwo w Krzemienicy w czasie II wojny światowej
  • Zakończenie roku szkolnego
  • Pożegnanie absolwentów
  • Szkolny konkurs ortograficzny
  • Piknik Szkolny 2019